بایگانی برچسب: روش مراقبت ناخن

بهداشت و مراقبت از ناخن

بهداشت و مراقبت از ناخن

ناخنها علاوه بر اینکه از نظر زیبایی مورد توجه هستند در برداشتن اجسام و لمس آنها و محافظت از انگشتان موثراند. ناخن ها توسط سلول های زنده پوستی انگشتان دست و پا و از کراتین که یک پروتئین سخت است ایجاد می شوند ناخن شامل قسمتهای مخلتف است